Sa grana lišće
počinje da pada,
i laste lagano
odlaze ka jugu,
a moja duša
s vremenom se jada,
i srce crta
neku novu dugu.
 
Jesen je...
 
Kiša za kišom
stalno pada,
magla je prekrila
vidike sve,
srce se još uvijek
istoj ženi nada,
al' ona ode
u daleki svijet.
 
Jesen je...
 
I ova,
i svaka druga,
pomalo tužna
jer priroda mre.
Sunce od rane zore
svoje zrake pruža,
miriše lišće,
miriše, život opet.
 
Jesen je...