U čudesnom svijetu
laži i prevara,
ti si jedna istina,
jedna pohvala.
 
Klesana kao poseban dijamant,
kao najtvrđi mineral, 
svijetliš i kad te nema
u mojim očima,
u mojoj duši
kao sredovječna fotografija
stojiš...
 
Ti kristalna supstanco...
 
U čudesnom svijetu
još čudesnija si ti... 
Ti jedina pričo
moje ljubavi...