ПРИПРЕМНА НАСТАВА ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Настава је континуиран васпитно-образовни рад ученика и наставника, заснован на унапријед утврђеним циљевима и задацима, средствима и методама наставног рада.

Познато је да различити аутори на различите начине истичу методике наставног рада, односно, на различите начине нас упућују на пут ка успјешном вођењу наставе. Сваки човјек је индивидуа за себе па тако и гради своју методику или свој пут у раду.

У овом тексту, пажњу посвећујемо припремној настави пред полазак ученика у школу.

Програм припремне наставе обухвата тромјесечни период у којем се дјеца први пут сусрећу са школом, начином функционисања наставе, стичу социјалне навике, вјежбају говорне и графомоторичке способности, развијају физичку и интелектуалну културу.

Рад је конципиран тако да се настава одвија кроз игру, односно, кроз слободне и планиране активности. Пошто се дјеца први пут одвајају од родитеља, наставу би било најбоље започети слободним активностима како би се дјеца опустила и како би била спремнија за рад на планираним активностима које предвиђа програм рада и које стручно лице треба да осмисли на начин прихватљив узрасту дјеце.

У току рада, истицали смо родитељима да је од битне важности мотивација дјеца и њихов топли разговор. Ни у ком случају, дјецу не треба плашити школом нити наставним особљем.

Педагози истичу да дјеца до 4. године треба да се самостално пресвлаче и облаче, да се самостално обувају и да вежу пертле, а до шесте године треба да овладају просторним релацијама. Такође, јако је битно да се развије међусобна сарадња родитеља и васпитача/професора разредне наставе.

У току овог програма, дјеци се пружају основна знања која ће се надограђивати у току школовања, стичу се радне навике и развија се љубав према учењу. Треба нагласити и да се ради на оспособљавању дјеце за самосталним радом, развија се осјећај одговорности и уче се правила понашања у групи.

 

Ђорђе Пандуревић

мр разредне наставе