Kuda da krenem,
kad ljubavi tvoje sam žedan?
Jer, svaki moj korak
samo tebe je vrijedan.
 
Kuda da pođem,
kuda da se nosim?
Kad znam
da eliksir moje sreće postoji - 
eliksir je u tvojim očima
što sijaju usred ove noćne tame,
što je još kiša rosi.
 
Kuda da pođem
i kako
od tebe da idem?
Hej ljubavi
onih mladih vremena!
Kad svaki moj korak
sluti put ka tebi
i kad mi se godine
nižu jedna za drugom,
u samoći,
kad znam - 
moj eliksir je u tebi.
 
Kuda da krenem,
kako svoj teret
uopšte da nosim...
 
Znam,
sama si...