Dođi da me voliš,
jer kad nisi tu
to me tako boli,
ne ostavljaj me samog
sad kad sam ti tako sam...
 
Ja više ne znam da dišem,
moje ulice su tako duge -
bez kraja...
Ni moja ruka više ne zna da piše,
otkad nisi ovdje,
otkad nisi moja...
 
Zato dođi da me voliš,
moja duša ne prestaje da me boli -
ne ostavljaj me sad samog
sad kad sam ti tako sam...