Nedostaje mi sve u tebi

voljeni moj mali kraju,

svaki cvijet,

svaka njiva,

i sve što u tebi ima.

 

Ne dolazim ti tako često,

ne zamjeri mi

moje voljeno mjesto,

u srcu vaki dan

sve veće postaješ,

i znaj da,

mnogo mi ne dostaješ.

 

Nedostaju mi ptice,

potoci i njive,

i zore rane,

i jutro što u tebi

s radošću svane.

 

Nedostaje mi mnogo

kuća moja stara,

jer znam da je sad

slabo ko otvara...

 

 

Nedostaje mi sve u tebi

voljeni moj mali kraju,

svaki cvijet,

svaka njiva,

i sve što u tebi ima.